10x20x30 INITIATIVET FÖR ATT MINSKA MATSVINN

För fem år sedan sattes målet att minska matsvinnet på FN:s Agenda 2030. Mål 12.3 är att halvera matsvinnet till 2030. 10x20x30-initiativet är ett frivilligt initiativ för att minska matsvinnet och som syftar till att engagera den privata sektorn att stödja det globala målet att halvera matsvinnet till 2030. Lantmännen Unibake anslöt under 2020. Exempel på andra företag som deltar är IKEA, Walmart, Tesco, Kellogg’s och Danone. Vi som medverkar kommer mäta matsvinnsströmmar, dra upp riktlinjer och använda samma standard i alla länder, allt för att minska matsvinnet. Alla medverkande kommer att rapportera framstegen årligen.