Korvbrödsbagarn ägs av Lantmännen och är en del av Lantmännen Unibake Sverige. Vi strävar efter att ha en transparent och ansvarsfull verksamhet. Vår verksamhet är beroende av naturen och ett väl fungerande ekosystem. Vårt ansvar omfattar allt vi gör och sättet vi gör det på genom hela värdekedjan – från jord till bord. Både här och nu och för kommande generationer.

Här visar vi några exempel på vårt hållbarhetsarbete:

EFTERSOM VI ÄR STORA KAN VI GÖRA STOR SKILLNAD

Som det globala företag vi är idag har vi en viktig roll att spela eftersom allt vi gör, gör stor skillnad. Marken vi brukar är grunden till råvarorna för vår verksamhet och därför är jordens välbefinnande avgörande för oss. Allt vi gör ska produceras ansvarsfullt och hållbart i alla länder och i alla led.

Läs mer

NATUREN ÄR VÅR CHEF

Vi strävar alltid efter att använda svenska råvaror i våra produkter så mycket som det går. Dock är det inte vi som bestämmer över väder, vind och hur skörden blir. Ett faktum vi ständigt behöver ta hänsyn och förhålla oss till. Så är det när man har en chef med en naturligt organisk ledarstil.

Läs mer

VI ÄR MED OCH UTVECKLAR FRAMTIDENS JORDBRUK!

Lantmännen ägs av 18 000 svenska bönder med ett tydligt uppdrag att skapa ett livskraftigt lantbruk. Vinsten återinvesteras i svenskt jordbruk, så varje gång du köper någon av våra produkter bidrar du till att vi exempelvis kan utveckla nya, bättre och mer hållbara odlingsmetoder.

Läs mer

VI TAR TILLVARA VARENDA SMULA

Vi ser till att jobba så svinnsmart som möjligt i allt vi gör. Det gäller allt från att minska spill till att vi tar vara på varje smula i våra bagerier och återvinner allt vi kan.

Läs mer

VÅRT MILJÖLÖFTE TILL KOMMANDE GENERATIONER

Vi är en del av Lantmännens värdekedja och i vår verksamhet är vi beroende av naturresurser och ett väl fungerande ekosystem. Därför är det viktigt att vi tänker på hur vi använder begränsade resurser som tex vatten, råvaror och energi och utsläpp till luft och vatten.

Ta del av vår miljöpolicy där vårt mål är en ansvarsfull verksamhet. Vi arbetar systematiskt med att minska effekterna på miljön ur ett lokalt och globalt perspektiv för oss och för kommande generationer.

Till vår miljöpolicy

VI FRYSER VÅRA BRÖD FÖR BÅDE DIN OCH MILJÖNS SKULL

Tack vare att vi fryser brödet så fort det kommer ur ugnen behöver vi inte använda konserveringsmedel. Det gör också att vi minimerar matsvinn i alla led eftersom hållbarheten förlängs. Dessutom bevaras alla goda smaker och den fina konsistensen, helt naturligt.

VI ANVÄNDER GRÖN EL

All energi vi avvänder i våra svenska bagerier är 100% grön el. Det betyder att all el produceras genom sol, vind eller vatten.

Läs mer

VI MAXAR OCH MINSKAR PÅ SAMMA GÅNG

Genom att optimera påsar och kartonger bidrar vi till att reducera miljöavtrycket. Det gör helt enkelt att det behövs mindre förpackningsmaterial, mindre lagring och färre transporter.

Läs mer

10x20x30 INITIATIVET FÖR ATT MINSKA MATSVINN

Vi deltar i ett frivilligt initiativ för att få fler matproducenter över hela världen att minska matsvinnet. Allt för att stödja det globala målet att halvera matsvinnet till 2030.

Läs mer

VI ÄR MILJÖCERTIFIERADE

Vi använder oss av etablerade certifieringar och externa kontrollorgan för att säkra att vi lever upp till de krav som ställs på oss och som vi ställer på oss själva.

Läs mer

VI ÄR ABSOLUT INTE FRAMME, MEN EN LITEN BIT PÅ VÄG

Våra förändringar och målmedvetna miljöarbete har bland annat lett till att vi mellan 2017–2021 har minskat vårt CO2-avtryck med hela 1814 ton.

Läs mer