EFTERSOM VI ÄR STORA KAN VI GÖRA STOR SKILLNAD

Lantmännen Unibake är idag en av Europas största bagerikoncerner med 36 bagerier i 21 länder. Som livsmedelstillverkare påverkar vi människor, djur, miljö och våra gemensamma resurser. Vi har en unik position för att påverka klimatutmaningarna och ställer höga krav på våra underleverantörer att de aktivt arbetar med sin miljöpåverkan, till exempel vid val av transporter, förpackningsmaterial och råvarans ursprung.

Vi är fast beslutna att minimera vår miljöpåverkan genom hållbara lösningar och ett målinriktat fokus. Under de senaste åren har vi drastiskt lyckats minska våra koldioxidutsläpp från produktionen. Vi går från fossila bränslen till grön el i snabb takt och förbättrar energieffektiviteten i våra verksamheter. Vi känner en särskild skyldighet att minska klimatpåverkan genom att begränsa matsvinnet. Det gör vi t ex genom att minimera, utnyttja och återvinna så mycket rester som möjligt från våra produktionslinjer. Vi hjälper också konsumenterna att begränsa matsvinnet genom smarta förpackningar och hållbar inspiration.

Det finns många fördelar i att vår företagsfamilj är global – när vi tillsammans tar ansvar från jord till bord och arbetar aktivt med att skapa hållbara produkter, både idag och för kommande generationer, kan vi göra stor och viktig skillnad. Ett ansvar vi tar på allra största allvar.