VI TAR TILLVARA VARENDA SMULA

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och justeringar av vår process för att våra bröd ska hålla en hög och jämn kvalitet. På det sättet minskar vi på svinn av bröd som inte håller måttet. Det som ändå blir till spill är vi noga med att ta vara på. Genom återvinning förädlas restprodukter från vår produktion och återuppstår som till exempel etanol.