Tävlingsregler och hur
vi hanterar dina personuppgifter

  • Tävlingar som annonseras på Korvbrödsbagarns hemsida, Facebooksida eller Instagramkonto arrangeras av Lantmännen Unibake Sweden AB. Anställda eller släkt till anställda inom Lantmännen Unibake eller bolag anslutna till Lantmännenkoncernen får ej delta i tävlingen. Tävlingarna varken sponsras, stöttas, administreras, finansieras eller arrangeras av Facebook, Instagram eller något av deras respektive bolag.

  • Tävlingen är öppen för tävlande inom Sverige. För minderårig tävlande krävs målsmans tillstånd.

  • Juryn består av representanter för Lantmännen Unibake. Juryns beslut kan inte överklagas.

  • Vinsten kan ej bytas ut mot kontanter.

  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

  • Lantmännen Unibake Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att administrera tävlingen och lagras enbart så länge det behövs för att administrera tävlingen. Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna delta i tävlingen och om uppgifterna inte lämnas kommer du således inte kunna delta i tävlingen. Om du har samtyckt till att få erbjudanden, information och marknadsföring om våra produkter kommer uppgifterna som behövs för att ge dig sådana erbjudanden att lagras tills samtycket återkallas. Om du har samtyckt till det kommer dina personuppgifter också att delas med eventuella samarbetspartners i tävlingen. Dina personuppgifter kommer att lagras på servrar inom EES och/eller I tredjeländer som säkerställer en adekvat skyddsnivå. Du kan själv se och ändra de uppgifter som finns registrerade om dig för att informera om nyheter och erbjudanden genom att logga in i mailutskickssystemet. Länk till inloggningen finns i varje mejl som skickas ut. Du har också rätt få ut dina uppgifter genom att skriva till Lantmännen Unibake, Box 12024, 700 12 Örebro.

    Läs här för mer information >>